دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، پاییز 1400، صفحه 1-126 
5. تدوین الگوی مشارکت پذیری الکترونیکی شهروندان در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهر اصفهان

صفحه 73-85

خاطره امیری؛ محمد مسعود؛ داریوش مرادی چادگانی؛ فرامرز صافی اصفهانی؛ نگین صادقی


6. پایش و پهنه‌بندی خشکسالی در البرز جنوبی

صفحه 85-98

پوریا قاسمی؛ مسعود کرباسی؛ علیرضا زمانی نوری؛ مهدی سرائی تبریزی