دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 34، بهار 1400، صفحه 1-100 
1. ارزیابی و تحلیل مؤلفه های زیست پذیری مناطق هشت گانه شهر اهواز

صفحه 7-20

احمد خادم الحسینی؛ محمد داودی؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار؛ حجت مهکویی


3. سنجش کیفیت زندگی بر اساس شاخص شکوفایی شهری در شهر اردبیل

صفحه 45-60

داریوش جهانی؛ حسین نظم فر؛ محمد تقی معصومی؛ رسول صمدزاده


5. ارزیابی خدمات شهری در مناطق ده‌گانه کلان‌شهر تبریز

صفحه 81-100

شکوفه مشفقی فرد؛ بختیار عزت پناه؛ میرنجف موسوی


6. ارزیابی تناسب زمین جهت بهینه‌یابی محل دفن پسماند شهری با تاکید بر فاکتورهای طبیعی (نمونه موردی : شهر جغتای)

صفحه 101-116

ابراهیم تقوی مقدم؛ زهرا پوریان؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابراهیم امیری


7. Explanation of Factors Affecting Informal Human Settlements in terms of Objective and Subjective Qualities

صفحه 117-127

شیرین شاهیده؛ محمدهادی کابلی؛ فریبرز دولت آبادی؛ وحید شالی امینی