مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
ارزیابی پس از بهره برداری مسکن مهر بهارستان، اصفهان

محمودرضا ثقفی؛ بهاره میرزایی؛ مهشید نقیبی؛ محمد مهدی کاوه جبلی

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1399، صفحه 7-20

چکیده
  مسکن مهر متشکل از مجموعه‌های مسکونی بزرگ به عنوان پروژه ملی به منظور خانه دار کردن قشرهای کم درآمد است. ساکنان این پروژه‌ها، مرجع مناسبی برای دستیابی به اطلاعات پیمایشی هستند. هدف این پژوهش ارزیابی میزان رضایت ساکنین پروژه مسکن مهر شهر جدید بهارستان در جنوب اصفهان است. سوال پژوهش اینست که آیا ساکنان پروژه مسکن مهر بهارستان از جنبه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
تحلیل ساختاری شکوفایی شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعۀ موردی: کلانشهر اهواز)

محمدعلی فیروزی؛ فرشته شنبه پور

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1399، صفحه 21-30

چکیده
  شکوفایی شهری مفهومی است در ارتباط با توسعه­ی متعادل و هماهنگ در محیط که با عدالت مطرح می­باشد و به عنوان نوعی ساخت­و ساز اجتماعی به فعالیت­های انسانی کالبد می­بخشد. امروزه نگاه متفاوت به آینده باعث شده که انسان به دنبال یافتن آینده نباشد، بلکه با بهره­گیری از ابزارهای گوناگون آیندۀ مطلوب خود را بسازد. از طرفی چالش­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
شناسایی فعالیت‏های رقابت‏ پذیر در منطقه مادرشهری اراک با رویکرد پایداری اقتصادی

مینا افتخارنیا؛ کرامت ا... زیاری؛ مجید نادری

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1399، صفحه 31-46

چکیده
  در قرن اخیر رشد شتابان شهرنشینی و فرایند جهانی شدن منجر به گسترش مفهوم رقابت ‏پذیری در سطوح مختلف بین ‏المللی، ملی، منطقه ‏ای و محلی شده است. با توجه به ارتباط متقابل بین ابعاد مختلف محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی، عدم توجه به سایر بخش‏ها و توجه صرف به حوزه اقتصادی، منجر به افزایش آسیب‌های محیطی و اجتماعی در سیستم­های شهری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی روستایی
عوامل موثر بر طراحی و توسعه شبکه معابر از منظر مدیریت روستایی (محدوده مورد مطالعه: سکونتگاههای روستایی شهرستان شاهین شهر و میمه)

سید رامین غفاری

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1399، صفحه 47-60

چکیده
  شبکه معابر تاثیر بسزایی در توسعه کالبدی-فضایی سکونتگاه‌ها دارند، به شرطی که از آنها بهینه و مطلوب استفاده شود. نبود طرح جامع و منسجم برای طراحی معابر سکونتگاههای روستایی شهرستان شاهین شهر و میمه، زمینه را برای در هم تنیدگی ساختارهای روستایی، عدم نظم در ساماندهی شریانهای درون ساختی و عدم تناسب معابر با کاربری‌های هم طراز آن زمینه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط زیست
پیامدهای اجتماعی سیلاب خوزستان با تاکید بر رفاه اجتماعی

اعظم عبدالهی بروجنی؛ اصغر محمدی؛ مهرداد نوابخش

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1399، صفحه 61-76

چکیده
  در کشورهای توسعه یافته یکی از هدف‌های مهم سیاستگذاران اقتصادی ارتقای سطح رفاه اجتماعی در جامعه است. در کشورهای در حال توسعه نیز فقط رشد اقتصادی هدف تلقی نمی‌شود، بلکه این کشورها همگام با کشورهای توسعه یافته افزایش رفاه اجتماعی را هم یکی از هدف‌های اصلی و از معیارهای توسعه‌یافتگی در نظر می‌گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
واکاوی میزان رضایتمندی شهروندان مناطق 6 و 8 و 14 کلانشهر اصفهان از اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی طرح تفصیلی

حمید قدیری مدرس؛ مهدی مومنی؛ حمید صابری

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1399، صفحه 77-91

چکیده
  ضوابط و مقررات شهرسازی یکی از مولفه‌های اصلی شکل‌دهنده سکونتگاههای شهری است. این امر بیانگر این مطلب است که هرچه اجرای این ضوابط در امر ساخت و ساز بیشتر رعایت گردد، بستر و کالبد سکونتگاه‌های شهری کیفیت بیشتری پیدا نموده و به تبع آن رضایتمندی شهروندان افزایش می‌یابد. در کلانشهرها و شهرهای کشور ما ایران، شهرداری مرجع اصلی بکارگیری ...  بیشتر