مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
ساماندهی توزیع فضایی (کالبدی) مراکز اسکان موقت در مدیریت بحران (مطالعه موردی: منطقه 7 تهران)

سید علی علوی؛ زینب شاهرخی فر؛ علیرضا گروسی

دوره 6، شماره 23 ، آبان 1396، صفحه 7-24

چکیده
  در حوزه مسایل برنامه‌ریزی شهری یکی از موضوعات مهم و راهبردی در شهرهای بزرگ، موضوع مکانیابی، جانمایی و ساماندهی فضایی مراکز اسکان موقت بوده است. بنابراین پژوهش حاضر با قبول واقعیت حادثه خیز بودن شهر تهران و احتمال بی‌خانمان شدن تعداد بسیاری از شهروندان، به دنبال جستجوهای علمی گزینش مناطقی مستعد جهت استقرار موقت افراد آسیب‌دیده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گردشگری
بررسی نقش واسط رضایت مشتری در تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل‌های شهر تبریز)

جعفر بهاری؛ بنفشه فراهانی؛ شهلا بهاری؛ مرجان بذله؛ حامد بهاری

دوره 6، شماره 23 ، آبان 1396، صفحه 25-40

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش واسط کیفیت ادراک شده در تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری درهتل های 5 ستاره استان آذربایجان شرقی، شامل:هتل های پارس ائل گلی و شهریار در فروردین1395صورت پذیرفته است.داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از میهمانان هتل های 5 ستاره شهر تبریز و با ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط زیست
واکاوی مفاهیم اخلاق و فرهنگ محیط زیستی از دیدگاه شهروندان مورد پژوهی: شهر اسلام آباد غرب

سعید ملکی؛ صفیه دامن باغ

دوره 6، شماره 23 ، آبان 1396، صفحه 41-58

چکیده
  شهر اسلام آباد غرب نیز با مسائل و مشکلات محیط زیستی فراوانی روبرو است که برخی از آن‌ها ناشی از عدم برخورداری از فرهنگ و اخلاق محیط زیستی از سوی شهروندان این شهر می‌باشد. بر این اساس بررسی و واکاوی مفاهیم فرهنگ و اخلاق محیط زیستی‌ از دیدگاه شهروندان این شهر ضرورت می‌یابد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش شناسی به صورت توصیفی- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گردشگری
توسعه‌ی گردشگری اسپا (SPA) با تاکید بر قابلیت‌های هیدروتراپیکال (مطالعه موردی: شهرستان سرعین)

ارسطو یاری حصار؛ کلثوم یارمحمدی؛ صغری پورنصرت

دوره 6، شماره 23 ، آبان 1396، صفحه 59-74

چکیده
  یکی از قدیمی ترین اشکال گردشگری سلامت، گردشگری اسپا (SPA) است که به معنی "سلامتی از طریق آب" است و ارائه دهنده خدمات و ارزش هایی هم چون بهبود سلامتی، حفاظت و بهبود در برابر بیماری ها می باشد. این نوع گردشگری در دهه‌های اخیر به دلیل در برگرفتن مؤلفه‌های سلامت و رفاه افراد و نیز مزایای اقتصادی و اشتغال‌زایی، موردتوجه و استقبال بسیاری از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهر هرسین

علی شماعی؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ سعید حیدری نیا

دوره 6، شماره 23 ، آبان 1396، صفحه 75-88

چکیده
  کیفیت زندگی شهری دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ،سیاسی، زیست محیطی است. ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در پایش سیاست‌ها و مدیریت شهری بعنوان ابزاری کارآمد از اهمیت و ضرورت قابل توجهی برای تصمیم گیری مدیران شهری می باشد. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهر هرسین به منظور ارتقا کیفیت زندگی ساکنین می ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
بررسی و ارزیابی میزان آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهر ایلام در برابر زلزله

امیر محمودزاده؛ ایران غازی؛ مریم عسکری

دوره 6، شماره 23 ، آبان 1396، صفحه 89-102

چکیده
  زلزله به عنوان مخرب ترین حادثه طبیعی، عامل تلفات بشری و خسارات اقتصادی قابل توجه در کشور تلقی می شودکه این مسأله در بافت های فرسوده شهری به مراتب شدیدتر است. چرا که بافت های فرسوده، ساختاری متمایز و منحصر به فرد داشته و در عین حال جزئی از پیکره، شهریند که نمادی از تمدن پیشین بشریت محسوب می شوند از آنجایی که این بافت ها در برابر سوانح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
ارزیابی توسعه پایدار شهری حوزه شمال شرقی کلانشهر مشهد

سیروس شفقی؛ فاطمه وثوقی؛ سونا بیکدلی

دوره 6، شماره 23 ، آبان 1396، صفحه 103-118

چکیده
  امروزه الگوهای فعلی توسعه شهری که به شدت تحت تاثیر میزان جمعیت شهرنشین و سیر صعودی آن هستند، تهدید جدی برای ادامه بقای بشر و زندگی پایدار شناخته شده اند. حوزه شمال شرقی با تراکم 375 نفر در هکتار متراکم ترین حوزه و اصلی ترین محدوده تمرکز سکونتگاههای غیررسمی در کلانشهر مشهد است . ضعف و عدم تعادل در توزیع کمی و کیفی کاربری ها و خدمات ، توسعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
بررسی نقش رنگ در منظرشهری (نمونه موردی محله خلجا اصفهان)

فرشته احمدی؛ اکرم شیرازی؛ محسن رفیعیان

دوره 6، شماره 23 ، آبان 1396، صفحه 119-134

چکیده
  برای رسیدن به اهدافی همچون زیبایی بصری،هارمونی فضایی،کارکرد مناسب،تأثیر محیطی و روانی مثبت در برنامه‌ریزی،مستلزم استفاده هماهنگ،منسجم،معنی‎داروزیبا از عنصررنگ است. نوشتار حاضر سعی درارائه راهکارهایی جهت چگونگی تهیه وتدوین ضوابط هم‌نشینی رنگ‌ها باتوجه به اقلیم،فرهنگ وهویت محله ای دارد.در این پژوهش برای دست یافتن به هدف موردنظر ...  بیشتر