دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 1-164 
7. تحلیل مکانی بیمارستان های شهر اهواز

صفحه 99-114

احمد زنگانه؛ اسماعیل سلیمانی راد؛ سعید حیدری نیا


8. ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی شهریدر مناطق ده‌گانه کلانشهر شیراز

صفحه 115-128

مجتبی رفیعیان؛ ابراهیم زحمتکش؛ پروین ده ده زاده سیلابی