دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 1-174 
5. ارزیابی وضعیت شاخص های سلامت در شهرستان های استان ایلام

صفحه 75-90

سعید ملکی؛ علیرضا پرویزیان؛ مهدی علیزاده؛ هاجر احمدی


7. برنامه‏ ریزی گسترش گردشگری جنگ در استان کردستان

صفحه 107-126

فرزاد ویسی؛ سوران منوچهری؛ آرام کریمی