دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 1-150 
4. مکان گزینی مسیرهای دوچرخه سواری کلانشهر اهواز

صفحه 49-62

سعید امان پور؛ مهدی علیزاده؛ علیرضا پرویزیان؛ هاجر احمدی


8. امکان سنجی استقرار پنل های خورشیدی در استان آذربایجان شرقی با ارزیابی تابش ورودی و پارامترهای اقلیمی

صفحه 101-116

شهرام روستایی؛ مجتبی پیرنظر؛ آرش زندکریمی؛ بختیار فیضی زاده؛ ندا موسوی کجاباد