مقاله پژوهشی
تحلیل رابطه شاخص‌های جمعیتی با توسعه یافتگی استان‌های ایران

میرنجف موسوی؛ علی اکبر تقیلو؛ علی باقری کشکولی

دوره 4، شماره 16 ، بهمن 1394، صفحه 7-22

چکیده
  برنامه ریزی جمعیت به عامل اساسی در توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی مطرح شده است. پدیده شهرنشینی به عنوان یکی از مهمترین پیامدهای رشد جمعیت در قرن 21 منجر شده است بحران‌های شهری و آسیب‌های جدی در روند توسعه یافتگی مناطق و شهرها به وجود آید و استان‌های کشور به لحاظ میزان توسعه یافتگی نابرابری شدیدی باهم داشته باشند. با توجه به ماهیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
کارکرد پل به عنوان فضای شهری

الهام ناظمی؛ فرح حبیب؛ حمید ماجدی

دوره 4، شماره 16 ، بهمن 1394، صفحه 23-34

چکیده
  با توجه به گسترش ابعاد گوناگون ارتباطات انسانی و تاثیرات آن بر اهداف توسعه شهری نقش پل‌ها به عنوان بخشی از کالبد شهر امروزی شکلی فراتر از ارتباط کالبدی صرف به خود گرفته و با توجه به نیاز پیوندهای اجتماعی، خلق خاطره ذهنی، هویت معنوی و کارکرد پویا برای پایداری شهرها، لزوم تعریف مفهوم و چارچوبی مناسب جهت دست‌یابی به اهداف ونیازهای ذکر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
بررسی وتحلیل رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط شهری(مورد پژوهی: شهرایوان)

پاکزاد ازادخانی؛ علی جاسمی؛ یونس آزادی

دوره 4، شماره 16 ، بهمن 1394، صفحه 35-48

چکیده
  مفهوم محیط شهری که از آن به تعابیر مختلفی همچون فضای شهری و چشم‌انداز شهری یاد می‌شود .چیزی بیشتر از محیط کالبدی و ساخته‌شده شهری است. شهر جهانی از سنت‌ها و آداب‌ورسوم و گرایش‌های سازمان‌یافته و عواطف و چیزهایی از این قبیل می‌باشدبرای نخستین بار در تاریخ زندگی بشر، بیشتر مردم جهان در مکان‌های شهری زندگی می‌کنند. افزون بر این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گردشگری
شناخت فضاهای مستعد اکوتوریسم در شهرستان بروجرد و تعیین راهبردهای توسعه آن

مریم بیرانوندزاده؛ مهناز حیدری؛ اکبر سلطانزاده؛ نسرین میرزا محمدی

دوره 4، شماره 16 ، بهمن 1394، صفحه 49-64

چکیده
  امروزه گردشگری طبیعت بخش مهمی از فعالیت‌های جهانگردی در دنیا را به خود اختصاص داده است. از اینرو مسائل مربوط به اکوتوریسم و پایداری بیش از هر چیز نیازمند برنامه‌ریزی فضاهای گردشگری با استفاده از منابع موجود و بهره‌برداری بهینه از طریق شناسایی دقیق مناطق مستعد گردشگری می‌باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی توانها و قابلیت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
جهانی‌شدن، فضا و تغییرات در فرهنگ مصرف با تأکید بر تغییر کاربری ها (مورد پژوهی: محله سعادت‌آباد، منطقه 2 شهرداری تهران)

ژیلا سجادی؛ پرویز آقایی؛ کبری مرادی

دوره 4، شماره 16 ، بهمن 1394، صفحه 65-78

چکیده
  جهانی‌شدن تأثیرات مختلفی را بر کلان‌شهرها بر جای نهاده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تغییر در شیوه مصرف اشاره کرد. تغییرات در شیوه مصرف موجب تغییر در کاربری اراضی (از شکل سنتی به مدرن) و بروز مشکلات فراوانی می‌شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، محله سعادت‌آباد در منطقه 2 شهرداری تهران را به‌عنوان نمونه موردی برگزیده است تا عوامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
امکان‌سنجی تبدیل خیابان‌های تجاری به پیاده‌راه در شهرهای کوچک، نمونه مطالعه: خیابان امام خمینی شهر گلپایگان

محمدرضا حقی؛ حمیدرضا مصطفایی؛ حمیدرضا توسلی؛ علیرضا اختری

دوره 4، شماره 16 ، بهمن 1394، صفحه 79-92

چکیده
  در پژوهش حاضر، مساله تبدیل خیابان امام در بافت مرکزی شهر گلپایگان به پیاده‌راه بر مبنای تحلیل یکپارچه مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی-تفسیری است و به منظور انجام تحلیل یکپارچه، در ابتدا مولفه‌های موثر در تبدیل خیابان به پیاده‌راه از متون معتبر داخلی و خارجی استخراج گردیده است. سپس وضعیت خیابان امام در ابعاد «کالبدی-عملکردی»، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گردشگری
بررسی و اولویت بندی شهرستان های استان اردبیل از لحاظ زیرساخت ها و جاذبه های گردشگری

عطا غفاری گیلانده؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ سید میلاد حسینی؛ امیررضا خاوریان گرمسیر

دوره 4، شماره 16 ، بهمن 1394، صفحه 93-104

چکیده
  یکی از مسائل و مشکلات گردشگری در ایران از جمله استان اردبیل، عدم توازن در سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان نواحی گردشگری است. رتبه‌بندی زیرساخت‌ها و جاذبه‌های گردشگری در نواحی مختلف یک استان و توزیع متعادل زیرساخت‌ها و تعدیل نابرابری در نواحی مختلف، یکی از اقدامات اساسی توسعه گردشگری است. بنابراین، در برنامه‌ریزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل فضایی برخورداری شهرستان‌های استان فارس از شاخص‌های بهداشتی درمانی با استفاده از تکنیک‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای

حمیدرضا وارثی؛ کیوان باقری؛ کیهان زندی؛ نعمت الله نادی پور

دوره 4، شماره 16 ، بهمن 1394، صفحه 105-117

چکیده
  توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی، مستلزم بررسی دقیق و همه جانبه مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت بهتر نیازهای جامعه و بهبود آنهاست. بخش بهداشت و درمان به عنوان یکی از بخش‌های مهم اجتماعی کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت و تندرستی افراد جامعه دارد و دسترسی عادلانه همه افراد به خدمات بهداشتی و درمانی پیش زمینه ایجاد ...  بیشتر