دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 1-220 
2. کاربرد مدل کارت‌های امتیازی متوازن (1BSC)در برنامه‌ریزی گردشگری

صفحه 27-40

ارسطو یاری حصار؛ علی مجنونی؛ صغری نیرومند شیشوان؛ زهرا محمدی


4. بررسی کیفیت زندگی مسکن مهر کارکنان دولت شهرهای کرمانشاه، ایلام، خرم‌آباد

صفحه 67-82

پاکزاد آزادخانی؛ سحر شهبازی؛ رویا سماواتی؛ خدیجه نوری زاد


6. تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری کلان منطقه آذربایجان

صفحه 99-116

محمد حسن یزدانی؛ عطا غفاری گیلانده؛ احمد آفتاب


12. پهنه‌بندی مناطق مستعد حرکات دامنه‌ای (مطالعه موردی: شهرستان ماکو)

صفحه 193-205

امیر کرم؛ مرضیه آقاعلیخانی؛ آیلا قلی زاده؛ حسن احمد زاده