مقاله پژوهشی
نقش گردشگری در تغییر کارکرد روستاها با تأکید بر شاخص‌های پایداری نمونه موردی: روستاهای ارباکله و لرسانور شهرستان رامسر

محمد آقاجانی؛ سید مجدالدین زندوی؛ علی عطایی

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1393، صفحه 7-22

چکیده
  گردشگرانی که از مناطق مختلف ایران، از جمله تهران به سواحل دریای مازندران می‌روند، به دلیل تراکم بالای جمعیت در نواحی ساحلی و جلگه‌ای، در جستجوی فضاهای گردشگری و استراحتی جدید، مانند نقاط روستایی هستند. در این میان روستاهایی مورد توجه قرار می‌گیرند که دارای منظر طبیعی مطلوب باشند. طی این فرایند، برخی از روستاهای استان مازندران، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی توزیع فضایی مراکز انتظامی و رابطه آن با میزان جرم در شهر یزد

نجما اسمعیل پور؛ مهین حاضری؛ فرزانه دستا

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1393، صفحه 23-36

چکیده
  حضور مستمر و فعال نیروی انتظامی نقش موثری در برقراری امنیت و آرامش در سطح شهرها دارد. بنابراین توزیع عادلانه و مکفی مراکز انتظامی در فضاهای شهری عامل مهمی جهت تحقق این نیاز اساسی می‌باشد. بر این اساس این مقاله به تحلیل توزیع فضایی مراکز انتظامی سطح شهر یزد، با استفاده از نرم‌افزارهایGIS ، SPSS و Excel و در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پایش مکانی و زمانی پدیده‌های آب و هوایی مرتبط با گرد و غبار در شهرهای ایران

سعید موحدی؛ خداکرم حاتمی بهمن‌بیگلو؛ مهدی نارنگی‌فرد

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1393، صفحه 37-48

چکیده
  پدیده‌ی گرد‌و‌غبار از مهم‌ترین پدیده‌های جوی مخرب و موثر در تغییرات آب و هوایی است، بنابراین شناخت ویژگی‌های آن از نظر فراوانی، مکان و زمان رخداد دارای اهمیت است، بدین جهت در این نوشتار به منظور ارزیابی و پایش مکانی و زمانی رخداد پدیده‌‌های مرتبط با گرد‌و‌غبار در شهرهای ایران از 85 ایستگاه همدید در بازه زمانی مشترک 20 ساله و از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش و ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در طرح مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر امیدیه)

محمدعلی فیروزی؛ مرتضی نعمتی؛ نادیا داری پور

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1393، صفحه 49-62

چکیده
  بررسی کیفی مسکن نه تنها خود مسکن بلکه محیط مسکونی، جنبه‌های فنی مسکن همراه با استانداردهای زیست و آسایش را در برمی‌گیرد. هدف این پژوهش سنجش و ارزیابی شاخص‌های کیفی زندگی در سطح طرح مسکن مهر با استفاده از مدل PROMETHEE  در شهر امیدیه می‌باشد. بر اساس نظر سنجی و مصاحبه با 10 کارشناس به تعیین توابع برتری و وزن‌دهی به شاخص‌ها و در نهایت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سطح‌بندی محلات حاشیه‌نشین بر اساس شاخص‌های کالبدی – اقتصادی فقر شهری (نمونه موردی: حاشیه نشینان شمال شهر تبریز)

شاهرخ زادولی خواجه؛ اکبر اصغری زمانی؛ فاطمه زادولی

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1393، صفحه 63-78

چکیده
  از ویژگی‌های شهرهای جهان سوم عدم تعادل و تمرکز شدید در شهرنشینی است. از اینرو در این شهرها همواره تعداد محدودی از محله‌ها در رفاه و آسایش بوده و در نقطه‌ی متقابل، پاره‌ای از ساکنین در مناطق شهری از رفاه و آسایش قابل قبولی برخوردار نیستند. محلات حاشیه‌نشین از جمله محلات فقیرنشین جامعه محسوب می‌شوند. هدف این تحقیق بررسی شاخص‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سطح بندی توسعه یافتگی شهرستان‌های استان اردبیل

بهاره میرزاخانی؛ فرهاد برندک

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1393، صفحه 79-90

چکیده
  لازمه برنامه ریزی منطقه‌ای، شناسایی جایگاه توسعه یافتگی هر منطقه (یا شهرستان) نسبت به یکدیگر می‌باشد. بر این اساس با روش توصیفی- تحلیلی و کمی، وضعیت شهرستان‌های استان اردبیل به لحاظ شاخص‌های فرهنگی، اقتصادی، زیربنایی و بهداشتی و درمانی، با استفاده از سالنامه‌ی آماری 1391 استان، مورد مطالعه قرار گرفته است. باتوجه به روابط درونی معیارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی درون‌شهری (مطالعه موردی: شهر مراغه)

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ مهدی قاسمی

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1393، صفحه 91-112

چکیده
  شهر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فرهنگ و تمدن بشری و از فراگیرترین پدیده‌های اجتماعی عصر حاضر است. نگاه از منظر عدالت اجتماعی به شهر، شاید یکی از نگرش‌های بسیار کمیاب و بنیادین محسوب شود. عدالت نوعی سلوک مساوی با افراد است و عدالت فضایی برگرفته از آن یعنی اینکه با ساکنین در هر مکانی باید به‌صورت برابر رفتار شود و هیچ فرد یا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش امنیت در محلات شهری (مطالعة موردی محلات مرداویج و مفت‌آباد شهر اصفهان)

نیلوفر یوسفی

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1393، صفحه 113-126

چکیده
  امنیت یکی از نیاز‌های اساسی انسان و بستر اصلی رشد و تکامل بشری است که با گسترش روند شهرنشینی و تبعات ناشی از آن اهمیت روزافرون می‌یابد. با توجه به مفهوم چند بعدی و گستردة امنیت، شاخص‌های مربوطه از طیف وسیعی برخوردار می‌باشند. هدف پژوهش حاضر سنجش امنیت در دو محلة شهر اصفهان (مرداویج و مفت‌آباد) است که با فرض رابطة معنادار بین کاهش ...  بیشتر