مقاله پژوهشی
بررسی جایگاه ویژگی‌های قومی در شکل گیری محلات شهری ایلام

پاکزاد آزادخانی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، صفحه 7-18

چکیده
  مسئله هویت قومی، موضوعی است که در تاریخ بشریت همواره مطرح بوده است. ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ همگنی ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای را در ﻓﻀـﺎی ﺳـﺮزﻣﻴﻦ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده ﺑﻮد، اﻣﺮوزه ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را در درون ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺷﻬﺮﻫﺎ و محله‌ها ﺑـﻪ ﻛـﺎﻧﻮن‌های ﻫﻮﻳـﺖ‌های ﻗﻮمی و ﻓﺮﻫﻨگی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش سنجش از دور در تعیین محدوده آسایش حرارتی در مناطق شهرداری شیراز

محمود احمدی؛ مهدی نارنگی فرد؛ محبوبه کریمی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، صفحه 19-28

چکیده
  از نظر فیزیولوژیک، شرایط آسایش حرارتی محدوده‌ای است از دما و رطوبت که در آن ساز و کار تنظیم حرارت بدن در کمینه فعالیت خود باشد. بنابراین راحتی و سلامت انسان در محیط طبیعی، رابطه مستقیمی با وضعیت آب و هوایی دارد. امروزه مطالعات و بررسی‌های بیوکلیمای انسانی، پایه و اساس برنامه‌ریزی‌ شهری، عمرانی، سکونتگاهی، معماری، جهانگردی و غیره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش عوامل طبیعی در آرایش فضایی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ماهنشان

علیرضا استعلاجی؛ محمد جعفری

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، صفحه 29-40

چکیده
  اولین گام در هر نوع برنامه‌ریزی از جمله برنامه ریزی توسعه پایدار سکونتگاه‌های روستایی، داشتن شناختی جامع از چگونگی پراکندگی، موقعیت وجمعیت سکونتگاه‌ها می‌باشد. عدم شناخت و توجه کافی و جامع به معیارهای طبیعی جهت استقرار سکونتگاه‌های روستایی، علاوه بر اتلاف منابع و امکانات، تلفات و هزینه‌های ناشی از رخدادهای طبیعی را نیزافزایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی نظریه پروگرام در چارچوب ارزشگذاری پروگرام ارگ جهان‌نمای اصفهان

محمود محمدی؛ داریوش مرادی؛ مولود صالحی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، صفحه 55-72

چکیده
  پروگرام‌های شهری در راستای رفع مشکلات و بهبود شرایط اجتماعی تهیه، طراحی و اجرا می‌گردند. عاملی که اجرای موفقیت‌آمیز آن را تضمین می‌کند، برخورداری از نظریه پروگرام می‌باشد، چرا که نظریه پروگرام به تعریف انگاشتی می‌پردازد که پروگرام قصد انجام آن را دارد. در این راستا به منظور هدایت عمل برنامه‌ریزی، فرآیند ارزیابی نظریه پروگرام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه در سطح شهرستان‌های استان بوشهر

مهری اذانی؛ محمد ملکی؛ فضل اله کریمی قطب آبادی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، صفحه 73-84

چکیده
  یکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچه بودن آن در رفع عدم تعادل‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق است. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه‌های مهم توسعه‌نیافتگی است که برای رفع چنین کمبودهایی نیاز به نگرش در نحوه پراکندگی شاخص‌های توسعه در سطوح مختلف است. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل‌های منطقه‌ای، گام نخست شناخت و سطح‌بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و ارزیابی اولویت مؤلفه‌های منظر خیابان‌های شهری ‌(مطالعه موردی: شهر همدان)

حسن سجادزاده؛ مهرداد کریمی؛ سلمان وحدت

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، صفحه 85-100

چکیده
  منظر شهری در واقع اولین سطح برخورد و ارتباط شهروندان با محیط شهری است که از آن طریق شهر را درک می‌کنند. ارتقای عوامل بصری و ادراکی منظر شهری زمانی می‌تواند تحقق یابد که اولویت سنجی مسائل شهری موجود، مبتنی بر نظریات شهروندان و استفاده کنندگان از فضاها باشد. ازآنجا که نظرات و آرای مختلفی در سطح شهر و پیرامون مسائل منظر شهری و اولویت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تناسب فضایی- مکانی پارک‌های شهری (مطالعه موردی: پارک‌های محله‌ای منطقه 5 شهرداری تهران)

رضا ویسی؛ علیرضا دانش نظافت؛ مریم محمدی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، صفحه 101-115

چکیده
  با گسترده‌تر شدن شهر تهران و متمرکز شدن فضای داخلی آن خلاء ضرورت دسترسی به محیطهای طبیعی و سبز بیشتر نمایان شده است. اهداف این پژوهش بررسی میزان سازگاری پارک‌های محله‌ای منطقه 5 شهرداری تهران با کاربری های همجوار، تحلیل میزان تناسب آنها با استانداردهای موجود، بررسی عوامل موثر در کاهش تناسب پارک‌های محله‌ای و مکان‌یابی اراضی متناسب ...  بیشتر