دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-149 
1. بررسی وضعیت پارکینگ در منطقه 2 شهر رشت

صفحه 7-18

محترم ایزدی لای بیدی؛ شهاب نوبخت حقیقی؛ رضا مختاری ملک آبادی


8. ارزیابی پایداری اقتصادی در مناطق روستایی با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره تخصیص خطی (مطالعه موردی: بخش جعفر آباد، شهرستان قم)

صفحه 118-140

دکترعلی اکبر عنابستانی؛ دکترحمید شایان؛ رضا شمس‌الدینی؛ دکتر علی اکبر تقیلو؛ ابوالفضل زارعی