شناسنامه علمی شماره
بررسی سلسله مراتب شهری با مدل‌های کمی (نمونه موردی استان آذربایجان غربی)

احمد خادم الحسینی؛ محمدرضا عباسی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 7-18

چکیده
  چکیده: شبکه شهرهای ایران دردهه 30 به دنبال دگرگونی شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران که ناشی از حاکمیت الگوی برون‌زا بوده است، دچار تغییرات اساسی گردیده است و موجب پیدایش کلان شهرها، گسیختگی یا انفصال درشبکه‌های شهری شده و به مرور زمان و رشد جمعیت و پیامدهای آن ایجاد نخست شهری و افزایش تعداد شهرها بوده است. این گروه از شهرها، جایگاه ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
تمایل گردشگران صنعت جهانگردی مبتنی بر عوامل محصول و جمعیت‌شناختی (مطالعه موردی: نوشهر و چالوس)

داود کیا کجوری؛ معصومه خلیلی صرافی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 19-31

چکیده
  چکیده گردشگری صنعتی است که نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است. بنابراین به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه، بیش از گذشته نیازمند مطالعه است. هدف مقاله حاضر، تبیین رابطه بین عوامل محصول (جاذبه‌ها، تسهیلات و زیرساختارها) و متغیرهای جمعیت شناختی (میزان سواد، چگونگی ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
ارزیابی شرایط اقلیم آسایش درجهت توسعه گردشگری ساحلی شهر انزلی

بهمن رمضانی؛ زهرا کاظم نژاد

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 32-41

چکیده
  چکیده اطلاعات حاصل از شرایط اقلیمی جهت برنامه‌ریزی در خصوص چگونگی گذران اوقات فراغت در زمانهای مختلف بسیار سودمند می‌باشد. در این مطالعه برای بررسی اقلیم آسایش بندر انزلی جهت توسعه گردشگری ساحلی اطلاعات اقلیمی درقالب فایلهای رقومی از سازمان هواشناسی (طی یک دوره آماری 25ساله) تهیه گردید. متغیرهای هواشناسی مورد استفاده عبارتند ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
تحلیلی بر شاخص‌های توسعه کشاورزی در شهرستانهای استان ایلام

یونس آزادی؛ حسن بیک محمّدی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 43-59

چکیده
  چکیده: بخش کشاورزی در استان ایلام با مسائل و مشکلاتی از جمله؛ کمبود سرمایه و سرمایه گذاری، پایین بودن سطح سواد کشاورزان، عدم وجود بازار مناسب برای محصولات تولیدی، وسعت کم اراضی، عدم استفاده مناسب از مکانیزاسیون کشاورزی، بالا بودن میزان اراضی دیم و بیکاری فصلی کشاورزان مواجه می‌باشد، که این مسائل و مشکلات موانعی را بر سر راه توسعه ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
واکاوی ویژگی‌های یخبندان در ایستگاه همدیدی شهر سقز

فرامرز خوش اخلاق؛ علی حنفی؛ محسن سلطانی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 59-66

چکیده
  چکیده کاهش دمای هوا به صفر درجه سلسیوس و کمتر از آن را یخبندان گویند که در صورت وجود رطوبت، پوششی از یخ بر روی سطوح اجسام تشکیل می‌شود. در این تحقیق، به منظور بررسی یخبندان‌های رخ داده در ایستگاه سقز، دماهای حداقل روزانه آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت؛ و در نهایت یخبندان‌ها به سه دسته ضعیف، متوسط و شدید گروه‌بندی شدند. سپس ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
تحلیل موانع موثر بر توسعه گردشگری روستای سردابه، شهرستان اردبیل

وکیل حیدری ساربان

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 68-81

چکیده
  چکیده امروزه توسعه گردشگری روستایی به عنوان راهکاری در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی محسوب می‌شود اما توسعه گردشگری همواره با موانعی نظیر موانع ساختاری، زیربنایی، اجتماعی- فرهنگی و موانع آموزشی روبرو است. هدف این مقاله، تحلیل موانع موثر بر توسعه گردشگری روستایی در دهستان سردابه شهرستان اردبیل می‌باشد. روش کار به ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
تحلیلی بر ساختار اقتصادی- کالبدی اسکان غیر رسمی در شهر بناب (نمونه موردی: دیزج شمالی)

بختیار عزت پناه؛ میر نجف موسوی؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری؛ محمد امین عطار

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 81-97

چکیده
  چکیده: یکی از مسائل مهم در شهرهای امروزی مسئله اسکان غیر رسمی است. این پدیده تحت تاثیر روابط نابرابر سیاسی- اقتصادی در سطح جهانی، ضعف برنامه‌های ملی در سطح میانی و برنامه ریزی شهری در سطح خرد شکل گرفته است. مقاله حاضر درپی بررسی، شناخت و تحلیل ساختار اقتصادی و کالبدی-فضایی اسکان غیررسمی در شهر بناب می‌باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
بررسی و اولویت¬سنجی مخاطرات محیط طبیعی شهر زابل

اکبر کیانی؛ غریب فاضل نیا؛ بیت الله رضایی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 98-111

چکیده
  چکیده امروزه با وجود پیشرفت فن‌آوری‌های نوین، مخاطرات محیط طبیعی در بسیاری از شهرهای دنیا هنوز حادثه‌ساز و بحران‌زا است. چنانچه به طور علمی هدف و اولویت مدیریت امور اجرایی در جهت کاهش مخاطرات طبیعی تعیین و مشخص گردد، گام‌های موفق در برنامه‌ریزی مدیریت بحران نواحی شهری تحقق بیشتری خواهد یافت. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، شناخت، ...  بیشتر