سنجش میزان مشارکت بازاریان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری(نمونه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر رشد بی رویه و شتابان شهرها مشکلات شهری بسیاری ایجاد نموده است. این مشکلات تمامی
جنبه‌های شهرنشینی را تحت تأثیر خود قرارداده و چه بسا که زندگی شهری را مختل نموده‌است. یکی از این مشکلات قابل توجه در شهرها وجود بافت‌های فرسوده می‌باشد،که خود منشأ بسیاری از مشکلات شهری از جمله مسائل اقتصادی_اجتماعی، کالبدی_فیزیکی، زیست محیطی و امنیتی می‌باشد، که همه‌ی این‌ها زمینه ناپایداری را در شهرها فراهم کرده است. شهرها محصول فرآیندی هستند که به افزایش کارایی و تحرک عوامل توسعه برای رفع نیازهای جوامع انسانی می‌انجامند . این بدان معنی است که ساخت فیزیکی و کالبدی شهرها ریشه اقتصادی دارد. بنابراین شاخص‌های اقتصادی در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و افزایش مشارکت مردمی نقش تعیین کننده‌ای دارند.
هدف پژوهش حاضر مطالعة سنجش میزان مشارکت بازاریان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری، شهر اهواز است. برای جمع‌آوری پیشینه و مبانی نظری موضوع مورد مطالعه، از اسنادکتابخانه‌ای و مراجع اصیل مرتبط با موضوع موردپژوهش، استفاده شده است؛ به‌منظور سنجش افکار و نظرات کارشناسان پژوهش از روش پیمایشی به‌صورت پرسش‌نامه استفاده شده است. پس از مرحلة نظرسنجی‌ها و ویرایش آن‌ها، نظرات مختلف دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از مدل VISUAL PROMETHEE است، تا رتبه بندی محلات براساس مشارکت بازاریان مشخص شود،. نتایج نشان می‌دهد، که از بین محلات بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز، محله سی متری با 0.69 ph+ بالاترین وزن و محله عامری با وزن0.24 ph+ کمترین امتیاز اولویت‌بندی معیارهای مؤثر مشارکت بازاریان بافت مرکزی شهر اهواز را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات