نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد واحد چالوس

چکیده

گردشگرانی که از مناطق مختلف ایران، از جمله تهران به سواحل دریای مازندران می‌روند، به دلیل تراکم بالای جمعیت در نواحی ساحلی و جلگه‌ای، در جستجوی فضاهای گردشگری و استراحتی جدید، مانند نقاط روستایی هستند. در این میان روستاهایی مورد توجه قرار می‌گیرند که دارای منظر طبیعی مطلوب باشند. طی این فرایند، برخی از روستاهای استان مازندران، از جمله روستاهای ارباکله و لرسانور، به دلیل دارا بودن شرایط محیطی و اقلیمی مناسب طی سال‌های اخیر، مورد توجه گردشگران قرارگرفته و با احداث خانه‌های دوم در آنها، چشم‌انداز زیست و معیشت آنها دگرگون شده است از این‌رو شاخص‌های سنتی پایداری طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این مناطق با چالش‌های تازه‌ای مواجه شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییر کارکرد روستاها در چندین روستای شهرستان رامسر بعمل آمده و با تکیه بر کارهای میدانی وضعیت این تحول عملکرد، مورد بررسی و تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفته است. برای صحت اطلاعات از روش پرسشنامه و مصاحبه نیز استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش دو روستای ارباکله و لرسانور از روستاهای دهستان چهل‌شهید شهرستان رامسر می‌باشد نتایج نشان می‌دهد کارکرد روستاهای مذکور بدون توجه به پایداری مورد نیاز در حال تغییر است و باید با توجه به بهینه نبودن کشاورزی در این منطقه، گردشگری باید به عنوان درآمدی جایگزین یا همسو با کشاورزی برای ساکنان بومی عمل کند.

کلیدواژه‌ها