نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور شاهین شهر

2 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

بر این مبنا در مقاله‌ی فرارو با بهره‌گیری از مدل اکولوژیکی توریسم و استعانت از مطالعات کتابخانه‌ای- اسنادی و پیمایشی؛ نخست توان اکولوژیکی پهنه‌ی جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری در محیط GIS مشخص شده، سپس میزان تطبیق کانونهای گردشگری موجود و ثبت شده در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بستر مکانی استقرار هر یک به لحاظ ارزش بوم شناختی تعیین و سرانجام بر اساس توان سرزمین تأسیسات، تجهیزات و امکانات زیر بنایی و روبنایی لازم با ارائه‌ی اولویّت اجرایی هر یک جهت شفاف سازی و تضمین نسبی روند سرمایه گذاری در قلمرو تحقیق مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها