نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

تفرج وتفریح از جمله نیاز‌های روحی وروانی هر انسان است که باعث رفع خستگی، آرامش اعصاب و روح وشکوفایی استعداد‌ها می‌شود. در کشور ما به علت کمبود مراکز تفرجی، برنامه‌ریزی برای احداث تفرجگاه کاملا" ضروری است. از میان تفرج‌های طبیعت محور کوهپیمایی، فعالیتی پرطرفدار در سراسر جهان است که بسیاری به آن می‌پردازند. اما مسأله این است که ویژگیهای طبیعی به‌ویژه ارتفاعات و توپوگرافی، آنچنان که باید به عنوان فرصت در جهت توسعه کوهپیمایی تفریحی- ورزشی شناسایی نگردیده و در این جهت برنامه‌ریزی نشده است. استان اصفهان نیز از این قائده مستثنی نیست لذا این پژوهش در این راستا، با بهره‌گیری ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل‌های هم‌پوشانی وزنی و منطق بولین نسبت به شناسایی مناطق مستعد کوهپیمایی تفریحی-ورزشی استان اصفهان اقدام نمود. و علاوه بر پهنه‌بندی مکانی به پهنه‌بندی زمانی و تعیین بهترین زمان با استقاده از داده‌های اقلیمی و شاخص‌های جهانی پرداخته است. طبق نتایج بدست آمده 2.3 درصد از استان برای کوهپیمایی تفریحی- ورزشی مناسب است که بیشتر در قسمت غربی و شمال غرب استان می‌باشد و از نظر زمانی نیز نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که ماه‌های اکتبر و مه و آوریل بهترین زمان‌ها برای کوه‌پیمایی تفریحی- ورزشی در استان اصفهان هستند.

کلیدواژه‌ها