نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 کارشناس ارشد جغرافیا- برنامه ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نجف آباد، اصفهان، ایران

چکیده

به منظور مکان‌یابی سایت پروازهای تفریحی برای پاراگلایدر عوامل متعددی باید مورد بررسی قرار گیرد. باد، حجم وسیعی از مطالب را در مورد طبیعت آسمان به ما می‌گوید؛ همچنین مشخص نمودن جهت شیب در بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها به خصوص پروژه‌های مکان‌یابی اهمیت بسزایی دارد. تشخیص بادهای رو به شیب بالا برای خلبان‌های پاراگلایدر و وسایل پرنده نظیر آن دارای اهمیت است. هدف این پژوهش بررسی وزش باد غالب در خلاف جهت شیب زمین برای مکان‌یابی سایت های پرواز تفریحی در محدوده مطالعاتی استان اصفهان است. بدین منظور لایه توپوگرافی استان اصفهان و داده اولیه‌ی جهت باد غالب از 20 ایستگاه سینوپتیک در دوره‌ی آماری بیست ساله (1995-2005) درنظر گرفته شد. با استفاده از ابزارهای محیط نرم افزارهای GIS وSurfer با ایجاد دو لایه جهت باد غالب و جهت شیب زمین پهنه‌های دارای شرایط مناسب وزش باد بر خلاف شیب، برای احداث سایت پروازهای تفریحی به صورت نقشه در محدوده مطالعات موردی- استان اصفهان شناسایی شدند. در سطح استان اصفهان با توجه به جهت باد غالب (غرب و شمال‌شرق) چهار جهت شیب زمین (شمال، شمال‌شرق، شمال‌غرب و غرب) مناسب درنظر گرفته شده است. بدین ترتیب مساحت پهنه‌های مناسب برای سایت پروازی80459.48702کیلومترمربع، در حدود 51.99% از مساحت کل استان اصفهان محاسبه شد. نتایج این پژوهش می‌تواند طی پروژه‌های دیگر در سطح محلی و منطقه‌ای مورد ارزیابی دقیق‌تر قرار گیرند.