اقلیم شناسی
پتانسیل‌سنجی و برآورد مشخصه‌های نیروی باد برای تولید انرژی (ایستگاه‌های همدیدی استان مازندران)

ریحانه بایرام‌وند؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ خه‌بات درفشی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1401، ، صفحه 6-24

چکیده
  استان مازندران در سال‌های اخیر نیاز بیش‌تری به انرژی پیدا کرده است. با توجه به قابلیت‌های این استان در تولید انرژی‌های نوین، شناخت پتانسیل‌های تولید انرژی پاک و مصرف آن، به‌خصوص انرژی بادی، بایستی در اولویت برنامه‌های مسئولان و پژوهشگران قرار گیرد. در پژوهش حاضر، به‌منظور برآورد اولیه انرژی قابل حصول از جریان باد در استان مازندران ...  بیشتر

اقلیم شناسی
ارزیابی خشکسالی و سنجش آسیب پذیری اقلیمی استان گیلان

پژواک راستگو؛ بهمن رمضانی؛ پرویز رضایی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1401، ، صفحه 136-150

چکیده
  کشور ایران در کمربند خشک کره زمین، تحت تأثیر پرفشار جنب حاره قرار دارد و بارش سالانه آن کم‌تر از یک‌سوم متوسط بارش جهان است. بارش اندک به همراه توزیع نامناسب زمانی و مکانی آن باعث بروز خشک‌سالی‌هایی گردیده است. در این پژوهش هدف، سنجش ابعاد آسیب‌پذیری استان گیلان نسبت به خشک‌سالی با مدل‌های GAMA و SUM فازی و CVI و شناسایی اقدامات مناسب ...  بیشتر

اقلیم شناسی
ارزیابی کارایی مدل‌های تغییر اقلیم در شبیه سازی مولفه‌های دما و بارش (مطالعه موردی حوزه آبخیز کرگانرود)

محمدرضا شیخ ربیعی؛ حمید رضا پیروان؛ پیمان دانشکار آراسته؛ مهری اکبری؛ بهارک معتمدوزیری

دوره 11، شماره 41 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 123-142

چکیده
  با توجه به زمان بر بودن و عدم صرفه اقتصای استفاده از مدل‌های دینامیکی، استفاده از روش‌های ریزمقیاس نمایی اقلیمی آماری افزایش یافته است. در این پژوهش نتایج مدل‌های اقلیمیHadGEM2-ES ،MIROC و NoerESM1-M که توسط جعبه ابزار CCT پس از شبیه‌سازی پارامترهای اقلیمی روزانه بارش، دمای حداکثر و حداقل ریز مقیاس سازی شدند در حوزه آبخیز کرگانرود در استان گیلان ...  بیشتر

اقلیم شناسی
مطالعه وارزیابی دما شهر الشتر براساس مدل شبکه عصبی مصنوعی

مهناز حسنوند؛ رضا برنا؛ منیژه ظهوریان پردل؛ علیرضا شکیبا

دوره 11، شماره 41 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 155-170

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی تغییر اقلیم در ناحیه غربی ایران استان لرستان شهرستان الشتر بر مبنای ارزیابی و پیش بینی تغییرات دما صورت گرفته است. هدف از این پژوهش "مدل سازی برای پیش‌بینی میانگین دمای ماهانه فصلی ایستگاه‌های منتخب استان لرستان به ویژه منطقه الشتر می‌باشد. شناسایی و آشکار سازی پهنه‌های آسیب‌پذیر با زیر ساخت‌هایی از قبیل ...  بیشتر

اقلیم شناسی
پایش و پهنه‌بندی خشکسالی در البرز جنوبی

پوریا قاسمی؛ مسعود کرباسی؛ علیرضا زمانی نوری؛ مهدی سرائی تبریزی

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1400، ، صفحه 85-98

چکیده
  خشکسالی یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی است و اغلب زندگی تعداد زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث خسارات اقتصادی، آسیب‌های زیست محیطی و معضلات اجتماعی می‌شود. این مطالعه برای ارزیابی روند خشکسالی، شدت و مدت آن در طی سال‌های 1988–2019 نسبت به اقلیم‌های موجود در منطقه البرز جنوبی انجام شده است. برای توصیف خشکسالی‌ها در مقیاس‌های ...  بیشتر

اقلیم شناسی
مدلسازی بار برف ویخ جهت طراحی خطوط انتقال نیرو (مطالعه موردی: بلده نور)

غلامعلی احمدی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ صدرالدین متولی؛ شهریار خالدی

دوره 8، شماره 32 ، بهمن 1398، ، صفحه 67-80

چکیده
  امروزه با توسعه مناطق شهری و روستایی خصوصا در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی غرب استان مازندران، لزوم برق‌رسانی به این مناطق امری ضروری است، از طرفی با توجه به تغییرات اقلیمی گسترده در دهه‌های اخیر، که خود برف و یخبندانهای ناگهانی را در این مناطق به دنبال داشته، نقشه بار برف و یخ که در گذشته توسط وزارت نیرو تدوین گردیده، کارایی و نوآوری ...  بیشتر

اقلیم شناسی
تحلیل و پیش بینی نوسانات تراز سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل ARIMA

خدیجه جوان؛ فرهاد نصیری

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1398، ، صفحه 7-16

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی نوسانات تراز سطح آب دریاچه ارومیه و ارائه مدلی مناسب جهت پیش بینی نوسانات تراز سطح آب صورت گرفته است. آمار ماهانه تراز آب دریاچه در دوره آماری (1392- 1345) مورد استفاده قرار گرفت و همگنی آنها توسط آزمون توالی بررسی شد. سپس داده‌ها مورد آزمون‌های ایستایی میانگین و واریانس قرار گرفت تا با ایجاد مرتبه در سری، ناایستایی ...  بیشتر

اقلیم شناسی
بررسی ارتباط الگوهای پیوند از دور اقیانوس اطلس شمالی و میانگین حوضه دریای مازندران

ایرج حیدری؛ امیر گندمکار؛ محسن باقری

دوره 5، شماره 20 ، بهمن 1395، ، صفحه 139-147

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر الگوهای پیوند از دور بر میانگین دمای حوضه آبریز دریای مازندران صورت پذیرفته است. در این راستا از آمار میانگین دمای 97 ایستگاه همدیدی و اقلیم شناسی و همچنین داده های 33 الگوی پیوند از دور طی دوره 2014- 1970 در مقیاس ماهانه و سالانه استفاده شد. پس از تایید نرمال بودن داده ها توسط آزمون ران تست داده های ایستگاهی به ...  بیشتر

اقلیم شناسی
شناسایی نقش الگوهای پیوند از دور بر دمای استان کردستان

محمد دارند؛ هایده رحمانی

دوره 5، شماره 18 ، مرداد 1395، ، صفحه 117-134

چکیده
  برای انجام این پژوهش از داده‌های میانگین روزانه‌ی دمای11ایستگاه همدید و15ایستگاه اقلیمی در داخل و خارج از استان کردستان طی بازه‌ی زمانی 1/1/1340 تا 29/12/1388(21/3/1961 تا 19/1/2011)استفاده شد. به کمک روش زمین‌آمار کریگینگ برای هر روز جداگانه مقادیر دما بر روی یاخته‌های 6×6کیلومتر میان‌یابی شد. یک پایگاه داده‌‌ گاه‌جای در ابعاد811×18203 ایجاد ...  بیشتر

اقلیم شناسی
تحلیل آماری و سینوپتیکی توفان های تندری استان کهگیلویه و بویر احمد

حسن لشکری؛ زهرا یارمرادی؛ حسن موسوی

دوره 5، شماره 18 ، مرداد 1395، ، صفحه 135-151

چکیده
  توفان تندری فراوانترین و شدیدترین این نوع مخاطرات است که هرساله علاوه برنابودی مقدار زیادی محصولات کشاورزی وتأسیسات عمرانی، تلفات انسانیِ زیادی درنقاط مختلف دنیا را موجب می‌شود و همه ساله در کشور عزیزمان ایران این پدیده را با شدت و ضعف‌هایی تجربه می‌کنیم. استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل دارا بودن موقعیتی کوهستانی ناحیه مناسب ...  بیشتر

اقلیم شناسی
تحلیل زمانی‌ مکانی روند شمار روزهای تندری در ایران زمین

محمد دارند؛ مهتاب نریمانی؛ ژیلا شریعتی؛ شرمین نامداری

دوره 4، شماره 15 ، آذر 1394، ، صفحه 35-48

چکیده
  برای انجام این پژوهش از داده‌های ماهانه‌ی شمار روزهای همراه با طوفانهای تندری مربوط به 50 ایستگاه همدید ایران زمین طی بازه‌ی زمانی1/1980 تا 12/2010 استفاده شد. یک پایگاه داده‌‌ گاه‌جای در ابعاد50×372 ایجاد شد که بر روی سطرها زمان(ماهها) و بر روی ستونها ایستگاههای همدید قرار داشت. برای واکاوی وردایی شمار روزهای همراه با طوفانهای تندری ...  بیشتر