موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 115
101. تحلیل فضایی و سطح بندی شهرستان های استان گلستان بر اساس شاخص های اشتغال

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 7-20

حسین نظم فر؛ فاطمه محمدی؛ ابراهیم زاهدی کلاکی؛ علی عشقی


103. پهنه بندی زلزله‌خیزی پیش از بحران با استفاده از تکنیک FAHP مطالعه موردی استان خوزستان

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 91-102

الیاس مودت؛ رضا نظرپور؛ سعید حیدری نیا


104. سنجش میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر (مطالعه ی موردی: مسکن مهر شهر رشت)

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 79-90

اصغر شکرگزار؛ مریم سجودی؛ ربابه محمدزاده؛ احد شعبانپور؛ فرهاد نظری


105. تحلیل فضایی_ کالبدی توسعه شهر کرج با تاکید بر شاخص های رشد هوشمند شهری

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 33-52

علی شماعی؛ سجاد قاسمی کفرودی؛ ثروت الله مرادی


107. سنجش پایداری حمل و نقل درون شهری مطالعه موردی: (محله‌های ولنجک، تجریش)

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 53-68

زهره فنی؛ سعید ضرغامی؛ حسن محمدیان؛ فاطمه ضرغامی


108. کارکرد پل به عنوان فضای شهری

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 23-34

الهام ناظمی؛ فرح حبیب؛ حمید ماجدی


109. بررسی وتحلیل رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط شهری(مورد پژوهی: شهرایوان)

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 35-48

پاکزاد ازادخانی؛ علی جاسمی؛ یونس آزادی


110. امکان‌سنجی تبدیل خیابان‌های تجاری به پیاده‌راه در شهرهای کوچک، نمونه مطالعه: خیابان امام خمینی شهر گلپایگان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 79-92

محمدرضا حقی؛ حمیدرضا مصطفایی؛ حمیدرضا توسلی؛ علیرضا اختری