موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 115
78. ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی شهریدر مناطق ده‌گانه کلانشهر شیراز

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 115-128

مجتبی رفیعیان؛ ابراهیم زحمتکش؛ پروین ده ده زاده سیلابی


79. بررسی شهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکان (مطالعه موردی: ناحیه 1 شهر اردبیل)

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 7-22

بهرام ایمانی؛ کلثوم یارمحمدی؛ کبری یارمحمدی


81. سنجش توان اقتصادی استان‌های ایران برای توسعة منطقه‌ای

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 91-106

علیرضا محمدی؛ سپیده نوری


82. تعیین مولفه های ایمنی در بافت فرسوده شهری مطالعه بافت مرکزی کلانشهر اهواز

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 59-74

سعید امان پور؛ فرهاد سجادی نیکو


83. ارائه الگوی مناسب توزیع فضایی پارکهای شهری (مطالعه موردی: منطقه 7شهرداری تهران)

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 23-42

سید علی علوی؛ زینب شاهرخی؛ علی گل محمدی؛ علیرضا گروسی


85. تدوین راهنمای طراحی منظر شهری خیابان امام ارومیه

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 35-50

اکبر عبدالله زاده طرف؛ احمد آفتاب؛ وحید اسماعیل زاده


86. مکان یابی اسکان موقت پس از زلزله (مطاله موردی شهر اصفهان )

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 125-138

سارا کریمپور؛ مهدی مومنی


88. بررسی الگوی بهینه توسعه فیزیکی شهر بانه بر اساس شاخصهای توسعه میان افزا

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 65-82

هوشنگ سرور؛ رحیم سرور؛ مهدی توحیدی


93. مکان گزینی مسیرهای دوچرخه سواری کلانشهر اهواز

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 49-62

سعید امان پور؛ مهدی علیزاده؛ علیرضا پرویزیان؛ هاجر احمدی


95. تحلیلی بر پایداری کالبدی مسکن شهری با رویکرد توسعه پایدار مورد پژوهی: محله اسلام‌آباد زنجان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 39-48

ژیلا سجادی؛ اصغر تیموری؛ حسین طهماسبی مقدم


97. بررسی رابطه بین عوامل موثر بر شکل گیری شهر یادگیرنده (مطالعه موردی: شهر بناب)

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 103-116

رحیم سرور؛ مجید اکبری؛ مرضیه طالشی انبوهی


98. نقش اعتماد اجتماعی در پیشبرد اهداف مدیریت شهری به سوی توسعه پایدار

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 89-102

محمدرضا امیری؛ سعید ملکی؛ سمیرا مرادی مفرد؛ سجاد جوکار


100. تحلیل الگوی ناموزن توسعه شهری در منطقه 4 تهران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 75-88

حسین حاتمی نژاد؛ ابراهیم فرهادی؛ رامین قربانی