موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 97
51. بررسی نقش رنگ در منظرشهری (نمونه موردی محله خلجا اصفهان)

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 119-134

فرشته احمدی؛ اکرم شیرازی؛ محسن رفیعیان


54. توسعه پایدار محله ای در چارچوب حکمروایی خوب شهری(مورد مطالعه : محلات منطقه شش شهرداری تهران)

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 21-36

ثروت اله مرادی؛ آرام کریمی؛ نادر تابعی


57. ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی شهریدر مناطق ده‌گانه کلانشهر شیراز

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 115-128

مجتبی رفیعیان؛ ابراهیم زحمتکش؛ پروین ده ده زاده سیلابی


59. تحلیل مکانی بیمارستان های شهر اهواز

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 99-114

احمد زنگانه؛ اسماعیل سلیمانی راد؛ سعید حیدری نیا


61. بررسی شهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکان (مطالعه موردی: ناحیه 1 شهر اردبیل)

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 7-22

بهرام ایمانی؛ کلثوم یارمحمدی؛ کبری یارمحمدی


62. تعیین مولفه های ایمنی در بافت فرسوده شهری مطالعه بافت مرکزی کلانشهر اهواز

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 59-74

سعید امان پور؛ فرهاد سجادی نیکو


63. ارائه الگوی مناسب توزیع فضایی پارکهای شهری (مطالعه موردی: منطقه 7شهرداری تهران)

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 23-42

سید علی علوی؛ زینب شاهرخی؛ علی گل محمدی؛ علیرضا گروسی


65. سنجش توان اقتصادی استان‌های ایران برای توسعة منطقه‌ای

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 91-106

علیرضا محمدی؛ سپیده نوری


66. تدوین راهنمای طراحی منظر شهری خیابان امام ارومیه

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 35-50

اکبر عبدالله زاده طرف؛ احمد آفتاب؛ وحید اسماعیل زاده


69. بررسی الگوی بهینه توسعه فیزیکی شهر بانه بر اساس شاخصهای توسعه میان افزا

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 65-82

هوشنگ سرور؛ رحیم سرور؛ مهدی توحیدی


70. مکان یابی اسکان موقت پس از زلزله (مطاله موردی شهر اصفهان )

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 125-138

سارا کریمپور؛ مهدی مومنی