موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 93
2. سنجش پدیده پراکنده رویی شهری با استفاده از مدل F’ANP مطالعه موردی: کلانشهر مشهد

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 49-58

سوسن شیروانی مقدم؛ ساناز سعیدی مفرد


4. ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری شهری (مطالعه موردی: شهر ایذه)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 33-48

احمد خادم الحسینی؛ انوشیروان بهرامی


5. تحلیلی بر روند تغییرات کاربری اراضی و فرصت‌ها و موانع پیشرفت و رشد شهری(مطالعه موردی: شهر زابل)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 59-76

محسن احد نژاد روشتی؛ اشرف عظیم زاده ایرانی؛ سعید نجفی


6. تحلیلی بر رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شهری، مورد پژوهی: محله هفت چنار تهران

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 21-34

لطفعلی کوزگره کالجی؛ مجید اسکندر پور؛ عبدالباسط درزاده مهر


8. اولویت بندی شاخص های حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان در شهر بیستون

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 81-92

مجید شمس؛ محمودرضا هاشمی بیستونی


10. تحلیلی بر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر جغرافیای جنسیتی در کشور

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 93-104

مسعود صفایی پور؛ نادیا داری پور


11. تحلیل خطر لرزه ای با رهیافت احتمالی و با استفاده از مدل کرایسس در شهر زرین شهر

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 69-80

امین عیدیوندی؛ قاسم خسروی؛ عبدالله واعظ شوشتری


12. تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری در ایلام

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 59-68

پاکزاد ازادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ قدرت احمدی


14. ارزیابی و سنجش میزان رضایت مندی از مجتمع های مسکن مهر (منطقه پردیسان شهر مقدس قم)

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 47-60

پاکزاد آزادخانی؛ مصطفی توکلی نغمه؛ مهدی خداداد


18. سنجش مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری نمونه موردی: کلانشهرکرمانشاه

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 107-125

محمد رئوف حیدری فر؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ اسماعیل سلیمانی راد


19. شبیه سازی رشد و توسعه کالبدی شهرها با بکارگیری مدل سلول‌های خودکار فازی(FCA) مطالعه موردی: شهر اهواز

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 77-92

سعید زنگنه شهرکی؛ مرتضی امیدی پور؛ یوسف تازش؛ آتنا معین مهر


20. بررسی شاخص های کیفیت زندگی در مساکن مهر با تاکید بر توسعه پایدار نمونه موردی محله بهشتی شهر همدان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 1-24

محمد جواد صادق صابری؛ امیر زاهدی یگانه؛ مهرداد حاجیان زیدی؛ راضیه قدرجانی


22. سنجش آسیب پذیری مراکز آموزشی از منظر پدافند غیرعامل؛ (مطالعه موردی: مدارس ابتدائی کلان شهر اهواز)

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 43-60

سعید امان پور؛ مصطفی محمدی ده چشمه؛ علیرضا پرویزیان


23. نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محله‌ای(مطالعه موردی شهر ایذه)

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 123-138

نفیسه مرصوصی؛ نیلوفر آذربرزین