کلیدواژه‌ها = مدل توسعه گردشگری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل چالشها، راهکارها و ارائه مدل مطلوب جذب گردشگران خارجی(مورد مطالعه: شهر تبریز)

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 73-88

صیاد ایرانی هریس؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ بیژن رحمانی