کلیدواژه‌ها = پراکنده رویی شهری
تعداد مقالات: 1
1. سنجش پدیده پراکنده رویی شهری با استفاده از مدل F’ANP مطالعه موردی: کلانشهر مشهد

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 49-58

سوسن شیروانی مقدم؛ ساناز سعیدی مفرد