کلیدواژه‌ها = تاب آوری شهری
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و تحلیل فضایی مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری نمونه موردی: شهر ایذه

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 17-32

سعید ملکی؛ ساره رضایی اسحق وندی