کلیدواژه‌ها = سکونتگاههای غیر رسمی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی نقش سرمایه روانشناختی در توانمندسازی ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی (نمونه موردی: شهر رشت)

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 29-44

احمد پوراحمد؛ مریم جعفری؛ حمید رخساری؛ امیر رنجبری