کلیدواژه‌ها = روش تحلیل شبکه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای (نمونه موردی: شهر خورموج، استان بوشهر)

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 101-113

بهسا عبدالله؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی