کلیدواژه‌ها = شاخص های اشتغال
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی و سطح بندی شهرستان های استان گلستان بر اساس شاخص های اشتغال

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 7-20

حسین نظم فر؛ فاطمه محمدی؛ ابراهیم زاهدی کلارکی؛ علی عشقی