کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصتوعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط الگوهای پیوند از دور اقیانوس اطلس شمالی و میانگین حوضه دریای مازندران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 139-147

امیر گندمکار؛ ایرج حیدری؛ محسن باقری