کلیدواژه‌ها = تصویر مقصد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کیفیت خدمات پلیس بر تصویر مقصد و قصد بازدید دوباره گردشگران (مطالعه موردی : شهر تبریز)

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 43-54

جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری


2. بررسی روابط ساختاری تصویر مقصد، ارزش درک شده، رضایت و وفاداری گردشگران (مطالعه موردی : شهر تبریز)

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 127-144

جعفر بهاری؛ بنفشه فراهانی؛ شهلا بهاری؛ مرجان بذله؛ حامد بهاری