اقلیم شناسی
تحلیل آماری و سینوپتیکی توفان های تندری استان کهگیلویه و بویر احمد

حسن لشکری؛ زهرا یارمرادی؛ حسن موسوی

دوره 5، شماره 18 ، مرداد 1395، ، صفحه 135-151

چکیده
  توفان تندری فراوانترین و شدیدترین این نوع مخاطرات است که هرساله علاوه برنابودی مقدار زیادی محصولات کشاورزی وتأسیسات عمرانی، تلفات انسانیِ زیادی درنقاط مختلف دنیا را موجب می‌شود و همه ساله در کشور عزیزمان ایران این پدیده را با شدت و ضعف‌هایی تجربه می‌کنیم. استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل دارا بودن موقعیتی کوهستانی ناحیه مناسب ...  بیشتر

تحلیل و بررسی آماری روزهای آلوده هوای مشهد(1384-1390)

طاهره سلطانی گردفرامرزی؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی؛ عباس مفیدی

دوره 5، شماره 17 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 127-133

چکیده
  چکیده به منظوربررسی دقیق روزهای آلوده ازلحاظ تداوم وپایداری، این مقاله به بررسی آماری آلودگی هوای شهرمشهدپرداخته است. دادههای مربوط به آلودگی به صورت روزانه وازسال1384 تاسال1390ازتاسال1390ازاداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تهیه گردید.پس ازجمع آوری دادهها ومشخص شدن دوره آماری ازبین این دادههاآلایندههایی که بیشترین تاثیررا برآلودگی ...  بیشتر