نقش گردشگری در تغییر کارکرد روستاها با تأکید بر شاخص‌های پایداری نمونه موردی: روستاهای ارباکله و لرسانور شهرستان رامسر

محمد آقاجانی؛ سید مجدالدین زندوی؛ علی عطایی

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1393، ، صفحه 7-22

چکیده
  گردشگرانی که از مناطق مختلف ایران، از جمله تهران به سواحل دریای مازندران می‌روند، به دلیل تراکم بالای جمعیت در نواحی ساحلی و جلگه‌ای، در جستجوی فضاهای گردشگری و استراحتی جدید، مانند نقاط روستایی هستند. در این میان روستاهایی مورد توجه قرار می‌گیرند که دارای منظر طبیعی مطلوب باشند. طی این فرایند، برخی از روستاهای استان مازندران، ...  بیشتر