نقش سنجش از دور در تعیین محدوده آسایش حرارتی در مناطق شهرداری شیراز

محمود احمدی؛ مهدی نارنگی فرد؛ محبوبه کریمی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، ، صفحه 19-28

چکیده
  از نظر فیزیولوژیک، شرایط آسایش حرارتی محدوده‌ای است از دما و رطوبت که در آن ساز و کار تنظیم حرارت بدن در کمینه فعالیت خود باشد. بنابراین راحتی و سلامت انسان در محیط طبیعی، رابطه مستقیمی با وضعیت آب و هوایی دارد. امروزه مطالعات و بررسی‌های بیوکلیمای انسانی، پایه و اساس برنامه‌ریزی‌ شهری، عمرانی، سکونتگاهی، معماری، جهانگردی و غیره ...  بیشتر