کلیدواژه‌ها = الکتر
تعداد مقالات: 3
2. سنجش نابرابری فضایی توسعه‌یافتگی صنعتی استان خوزستان

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 81-94

حسین نظم فر؛ آمنه علی بخشی