کلیدواژه‌ها = آخماقیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی در روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز طی دوره‌ی زمانی 1391-1381 (نمونه موردی: آخماقیه)

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 35-48

اکبر اصغری زمانی؛ شاهرخ زادولی خواجه؛ فاطمه زادولی؛ پیام علی بخش زاده