کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل پراکنش فضایی احساس امنیت شهروندی در استان هرمزگان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 105-118

لعیا جلیلیان؛ ایمان چقاجردی


4. تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه در سطح شهرستان‌های استان بوشهر

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 73-84

مهری اذانی؛ محمد ملکی؛ فضل اله کریمی قطب آبادی