کلیدواژه‌ها = تحلیل‌های فضایی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تکنولوژی‌های جدید در برنامه‌ریزی و مکانیابی پارکینگ‌های عمومی شهر اصفهان (مطالعه موردی منطقه5)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 79-99

مظاهر احمدی باصری؛ دکتر رضا مختاری ملک‌آبادی؛ دکتر مهدی مومنی