تحلیلی بر شاخص‌های توسعه کشاورزی در شهرستانهای استان ایلام

یونس آزادی؛ حسن بیک محمّدی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 43-59

چکیده
  چکیده: بخش کشاورزی در استان ایلام با مسائل و مشکلاتی از جمله؛ کمبود سرمایه و سرمایه گذاری، پایین بودن سطح سواد کشاورزان، عدم وجود بازار مناسب برای محصولات تولیدی، وسعت کم اراضی، عدم استفاده مناسب از مکانیزاسیون کشاورزی، بالا بودن میزان اراضی دیم و بیکاری فصلی کشاورزان مواجه می‌باشد، که این مسائل و مشکلات موانعی را بر سر راه توسعه ...  بیشتر