ارزیابی شرایط اقلیم آسایش درجهت توسعه گردشگری ساحلی شهر انزلی

بهمن رمضانی؛ زهرا کاظم نژاد

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 32-41

چکیده
  چکیده اطلاعات حاصل از شرایط اقلیمی جهت برنامه‌ریزی در خصوص چگونگی گذران اوقات فراغت در زمانهای مختلف بسیار سودمند می‌باشد. در این مطالعه برای بررسی اقلیم آسایش بندر انزلی جهت توسعه گردشگری ساحلی اطلاعات اقلیمی درقالب فایلهای رقومی از سازمان هواشناسی (طی یک دوره آماری 25ساله) تهیه گردید. متغیرهای هواشناسی مورد استفاده عبارتند ...  بیشتر