کلیدواژه‌ها = شهر زنجان(محله حسینیه)
تعداد مقالات: 1
1. سنجش مولفه‌های آسایش بصری در منظر شهری (با تاکید بر محله حسینیه اعظم زنجان)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 45-60

اسماعیل دویران؛ داود خدایی؛ سعید غلامی؛ مهرداد دانش دوست