کلیدواژه‌ها = آسایش بصری
تعداد مقالات: 2
1. ارائه یک مدل پیشگیری از جرم در منطقه 5 شهر تهران در ایران بر اساس رویکرد CPTED

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 7-16

محمدرضا فردین؛ سیروس شفقی؛ حسن بیک محمدی؛ زهره رجبی


2. سنجش مولفه‌های آسایش بصری در منظر شهری (با تاکید بر محله حسینیه اعظم زنجان)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 45-60

اسماعیل دویران؛ داود خدایی؛ سعید غلامی؛ مهرداد دانش دوست