امکان سنجی استقرار اماکن تفریحی – اقامتی به منظور توسعه گردشگری در مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دره شهر)

بهروز محمدی یگانه؛ عفت مهدیزاده؛ عصمت مهدیزاده؛ صدیقه هاشمی

دوره 2، شماره 7 ، آبان 1392، ، صفحه 79-94

چکیده
    افول فعالیت‌های کشاورزی، پایین آمدن سطح درآمد و اشتغال در این فعالیت‌ها، افزایش بیکاری، خروج نسل جوان و افراد دارای تحصیلات بالاتر از اجتماعات روستایی؛ بافت و ساختار این نواحی را به مخاطره انداخته است.در این شرایط گردشگری روستایی از راهبردهای موثر جهت تجدید حیات اقتصای، اجتماعی و حفظ بافت و ساختار این نواحی است که علاوه بر ...  بیشتر

تحلیلی برنحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت

علی شکور؛ محمدعلی خورسندنیا؛ میثم صفرپور

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، ، صفحه 63-79

چکیده
  نحوه پراکنش خدمات روستایی نشانگر میزان رشد و توسعه‌یافتگی مناطق روستایی و  بالطبع نحوه نگرش به ساز و کارهای برنامه‌ریزی غیرمتمرکز در سطح کشور می‌باشد. در پراکنش خدمات روستایی در مراحل اولیه توسعه‌یافتگی، توجه به شاخص‌های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت بسیاری است. در پژوهش حاضر با توجه به شرایط منحصر به فرد بخش درودزن ...  بیشتر

تحلیل موانع موثر بر توسعه گردشگری روستای سردابه، شهرستان اردبیل

وکیل حیدری ساربان

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 68-81

چکیده
  چکیده امروزه توسعه گردشگری روستایی به عنوان راهکاری در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی محسوب می‌شود اما توسعه گردشگری همواره با موانعی نظیر موانع ساختاری، زیربنایی، اجتماعی- فرهنگی و موانع آموزشی روبرو است. هدف این مقاله، تحلیل موانع موثر بر توسعه گردشگری روستایی در دهستان سردابه شهرستان اردبیل می‌باشد. روش کار به ...  بیشتر