کلیدواژه‌ها = شهروندان
تعداد مقالات: 3
3. بررسی و ارزیابی اولویت مؤلفه‌های منظر خیابان‌های شهری ‌(مطالعه موردی: شهر همدان)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 85-100

حسن سجادزاده؛ مهرداد کریمی؛ سلمان وحدت