توان سنجی اکولوژیکی و برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری

رامین غفاری؛ مریم موسی رضایی

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1392، ، صفحه 79-98

چکیده
  بر این مبنا در مقاله‌ی فرارو با بهره‌گیری از مدل اکولوژیکی توریسم و استعانت از مطالعات کتابخانه‌ای- اسنادی و پیمایشی؛ نخست توان اکولوژیکی پهنه‌ی جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری در محیط GIS مشخص شده، سپس میزان تطبیق کانونهای گردشگری موجود و ثبت شده در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بستر مکانی استقرار هر یک به لحاظ ...  بیشتر