نقش پدافند غیر عامل در مکان‌یابی مطلوب کاربری‌ها مطالعه موردی : کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یک قطار شهری مشهد

براتعلی خاکپور؛ مهدی وفائی؛ رضا صمدی

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1392، ، صفحه 17-30

چکیده
  پدافند غیر عامل یکی از موضوعاتی است که از گذشته تا کنون در برنامه ریزی برای شهرها از جایگاه ویژه ای بر خوردار بوده است و مکان یابی مطلوب را می‌توان مهم‌ترین اقدام در این جهت محسوب نمود؛ لذا این پژوهش با توجه به اهمیت مبحث پدافند غیر عامل در مکان‌یابی کاربری‌ها، در پی بررسی و تأثیر نقش پدافند غیر عامل در احداث یکی از کاربری‌های پر ...  بیشتر

مکان یابی مناطق مستعد توسعه گردشگری در شهرستان همدان

گلنار مخفی؛ نسیم رونیاسی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ علی اکبر یالپانیان

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1391، ، صفحه 79-94

چکیده
  این پژوهش، شناسایی نواحی مستعد توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان همدان را مد نظر دارد امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با استفاده از مدل طبیعت‌گردی مخدوم انجام شد. این مدل یک مدل خطی ریاضی چند مجهولی می‌باشد و برای شناخت قابلیت‌ها و توانمندی‌های بوم شناختی سرزمین کاربرد دارد. هر یک از پیراسنجه‌های ارائه شده در مدل از قبیل ...  بیشتر