کلیدواژه‌ها = خدمات شهری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی درون‌شهری (مطالعه موردی: شهر مراغه)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 91-112

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ مهدی قاسمی


3. بررسی و تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری در مناطق شهری با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعه:مناطق حوزه جنوبی تهران)

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 37-46

فرزانه ساسانپور؛ نادر تابعی؛ ثروت الله مرادی؛ چیا نیازی