توسعه گردشگری فرهنگی-تاریخی در شهرستان ری؛ پتانسیل‌ها، موانع و راهکارها

عباس امینی؛ سارا یوسفیان

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1392، ، صفحه 19-34

چکیده
  سرزمین ری با وجود تاریخ کهن و داشته‌های فرهنگی غنی، بدلیل مجاورت با تهران و گسترش بی‌رویه آن در دهه‌های اخیر و در سایه مدرنیته حاکم بر آن، نه تنها شهرت و نمود جغرافیایی خود را از دست داده، بلکه شکوه و آوازۀ فرهنگی و تاریخی‌اش نیز به فراموشی سپرده شده است. به علاوه این همسایگی مخاطره‌های زیست‌محیطی و معضلات اجتماعی جدی‌ای برای آن ...  بیشتر

سطح بندی شهرستان‌های استان فارس بر اساس شاخص‌های گردشگری

حسین خضری؛ احمد خادم الحسینی؛ صفر قائدرحمتی

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1392، ، صفحه 42-54

چکیده
  در برنامه‌ریزی گردشگری، لازم است که برخوردی متفاوت و متناسب با قابلیت‌های مقصد‌های گردشگری صورت گیرد و برای تعیین این امر لازم است مقصد‌های گردشگری یک منطقه سطح‌بندی شوند. هدف این پژوهش رتبه‌بندی شهرستان‌های استان فارس بر اساس شاخص‌های گردشگری می‌باشد که با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط به سال1391، 67 شاخص در بخش‌های ...  بیشتر

تأثیر بازدیدهای قبلی و رضایت گردشگران از یک مقصد بر قصد بازگشت مجدد آنها (مطالعه موردی: گردشگران سلامت)

عاطفه شعبانی؛ محمد طالقانی

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1392، ، صفحه 55-64

چکیده
  با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهانی گردشگری، مقاصد گردشگری میتوانند با افزایش تعداد بازدیدهای مجّدد گردشگران به یک مزیت رقابتی پایدار دست یابند. بازدیدگنندگان تکراری یک بازار ثابت برای یک مقصد و همچنین یک منبع تبلیغات رایگان به شکل تبلیغات شفاهی برای اعضای خانواده و دوستانشان هستند (Lau et al, 2004: 279). هدف اصلی این پژوهش بررسی ...  بیشتر

بررسی میزان توانمندی اقلیم گردشگری شهر مهاباد

بختیار محمدی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، ، صفحه 39-48

چکیده
  در موفقیت صنعت گردشگری در هر مکان عوامل متعددی دخالت دارند. داشتن شرایط مناسب اقلیمی یکی از این عوامل است. این پژوهش با هدف شناخت شرایط اقلیمی حاکم بر شهر مهاباد و آگاهی از مقدار و توزیع زمانی شرایط آسایش اقلیمی در این شهر انجام شد. برای این منظور از شاخص‌های دمای موثر استاندارد[1]، دمای معادل فیزیولوژیک[2] و میانگین رای پیش‌بینی شده[3]، ...  بیشتر