کلیدواژه‌ها = امنیت
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل پراکنش فضایی احساس امنیت شهروندی در استان هرمزگان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 105-118

لعیا جلیلیان؛ ایمان چقاجردی


2. بررسی توزیع فضایی مراکز انتظامی و رابطه آن با میزان جرم در شهر یزد

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 23-36

نجما اسمعیل پور؛ مهین حاضری؛ فرزانه دستا