کلیدواژه‌ها = منظر شهری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و ارزیابی اولویت مؤلفه‌های منظر خیابان‌های شهری ‌(مطالعه موردی: شهر همدان)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 85-100

حسن سجادزاده؛ مهرداد کریمی؛ سلمان وحدت


2. سنجش مولفه‌های آسایش بصری در منظر شهری (با تاکید بر محله حسینیه اعظم زنجان)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 45-60

اسماعیل دویران؛ داود خدایی؛ سعید غلامی؛ مهرداد دانش دوست